Welkom

Op de inspiratiedag op zaterdag 3 juni a.s.!
Meld je aan via de pagina contact.

Tijd: 9:30 - 13:30 u.
Locatie: CBS Nijdjip Grou

Programma

De dag zal worden ingeleid door Bart van Meijl, voorzitter van de landelijke muziekbond KNMO. Via deelsessies van diverse vakspecialisten krijgen bezoekers veel informatie over de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het organiseren en geven van muzieklessen. Daarnaast is er een informatieplein waarin diverse succesvolle opleidingen en initiatieven worden gepresenteerd, waaronder projecten Kinderen Maken Muziek (Oranjefonds), Spelenderwijs-orkesten en een aantal verenigingen die een groei in hun opleiding weten te creëren. Diverse bedrijven zijn aanwezig om nieuwe (digitale) methodes en geschikt instrumentarium voor scholen te presenteren.

 

De deelnemers kunnen kiezen uit vier deelsessies:

  • Muziekdidactiek voor de 21e eeuw - door Suzan Lutke
  • Wy Sjonge versus KIK 2.0 en de orkestopleiding - door Marjan van der Zwaag
  • Nieuwe methodes - door Jaap Kastelein (auteur Samen leren & spelen en Horen, lezen & spelen)
  • Orkestklassen op school - door Marion Zwanenberg-Neefs (keyteacher YAMAHA Blazersklas)

Er is veel tijd om onderling ervaringen uit te wisselen, daarom is deze dag niet alleen voor vertegenwoordigers van muziekverenigingen, maar juist ook voor docenten, dirigenten en vertegenwoordigers van deelnemende scholen, in het bijzonder voor scholen die de subsidie Impuls Muziekonderwijs hebben ontvangen.