Voor orkesten


Toolbox

Hoe neem je contact op met de school? Waar moet je om denken bij het opzetten van dit programma? Hoe kunnen de dirigent en de docent van het orkest samenwerken met de leerkracht van de basisschool? Deze vragen en nog veel meer worden allemaal beantwoord in de toolbox. Via dit boekje krijgt u zoveel mogelijk tips waar u om moet denken.

 

Uniek programma per school & orkest

De docent van de school en de docent van het orkest werken samen zodat zij van elkaar kunnen leren. Gezamenlijk wordt het programma opgezet wat het beste bij de school en bij het orkest past. Op voorhand worden duidelijk de doelen van zowel het orkest als van de school genoteerd zodat het programma dus danig kan worden opgezet dat beide partijen hun doelen kunnen behalen. Dit alles onder begeleiding van KiK2.0.

 


Inspiratiedagen

Ontmoet andere scholen en korpsen die meedoen aan KiK2.0. Volg leerzame workshops, doe inspiratie op en ontdek hoe andere orkesten inspiratieprojecten binnen de school doorlopen.  

 


Digitaal platform

KiK2.0 heeft nu eigen website maar dat niet alleen. U kunt ons ook vinden op de site van het OMF of via facebook. Volg ons!


Deelname biedt diverse opties:

OPTIE 1:

Een orkest dat zich heeft aangemeld dient een plan en een begroting in voor één jaarprogramma. Dit programma bestaat uit een project van minimaal 14 wekelijkse muzieklessen onder schooltijd, een naschools vervolg en minimaal twee presentaties. KIK 2.0 levert een voorbeeld begroting met daarin een subsidiebijdrage van € 500,-. Daarnaast zorgt KIK 2.0 voor een programma coaching en deskundigheidsbevordering (inclusief inspiratiedagen). Het orkest zorgt (i.s.m. de school en/of derden) voor een aanvullende bijdrage van tenminste € 1000,-.

Aantal deelnemers: 30 (per jaar 10 deelnemers)

Projectperiode: 1 jaar (gedurende de schooljaren 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020)

 

OPTIE 2:|

Orkesten die niet aan optie 1 mee kunnen doen kunnen toch een aanvraag doen en daarmee actief deelnemen aan KIK 2.0 zonder financiële ondersteuning. Deze aanvraag bestaat uit het indienen van een eigen plan. KIK 2.0 zorgt voor een programma coaching en deskundigheidsbevordering (inclusief inspiratiedagen).

Aantal deelnemers: 10 per jaar

 

OPTIE 3:

Een (éénmalig) consult op aanvraag en in overleg uitgevoerd door de adviseur van KIK 2.0. Hieraan zijn kosten verbonden die middels een offerte in kaart worden gebracht. De orkesten ontvangen, naast een professioneel advies, de toolbox en de handleiding 2.0.

 

VOOR ALLE ORKESTEN

De inspiratiedagen zijn, via aanmelding, voor alle orkesten toegankelijk.