KiK2.0:

Het nieuwe project voor scholen en orkesten!

KiK2.0 is een vernieuwde versie van het oorspronkelijke Korps in de Klas. Dit project is voor zowel de basisschool als het lokale orkest. Gezamenlijk zetten de school en de muziekvereniging met KiK2.0 een leuk en enthousiast project op wat zowel in de school als buiten de school plaatsvindt.

 

Voor de school biedt KiK2.0 de mogelijkheid tot:

- Deskundigheidsbevordering van de docent

- Ontwikkelen van een hafabraproject wat kan worden herhaald

- Een uitgebreide samenwerking met het plaatselijke orkest

- Invulling geven aan het muziekonderwijs in groep 5/6

- Het opzetten van een samenspelgroep

 

Voor het orkest biedt KiK2.0 de mogelijkheid tot:

- Werving nieuwe leerlingen

- Contact/samenwerking met de school

- Opzetten jeugdkorps/samenspeelgroep

- Deskundigheidsbevordering van de dirigent/docent van het orkest

- Het ontwikkelen van een programma wat na 1 à 2 jaar weer kan worden uitgevoerd.

 


Daarnaast worden er voor zowel de leerkrachten van de school als de dirigent of docent van het orkest inspiratiedagen georganiseerd. Ontmoet andere scholen en orkesten die meedoen aan KiK2.0. Volg leerzame workshops (deskundigheidsbevordering van de docent), doe inspiratie op voor in de klas en ontdek hoe andere scholen/orkesten inspiratieprojecten doorlopen.